كنفرانس گذشته

 

كنفرانس ملي روانشاسي، علوم تربيتي و اجتماعي

 

دريافت فايل PDF مقالات

 

 

اين كنفرانس در 5 شهريور ماه 1394 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور  در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  كه با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 360 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 220 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت.  مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

 

دومین كنفرانس ملي روانشاسي، علوم تربيتي و اجتماعي

 

دريافت فايل PDF مقالات

 

 

اين كنفرانس در 27 آبان ماه 1395 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور  در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  كه با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 210 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 107 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت.  مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

حامیان علمي و رسانه ای كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان