تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 95/10/01
مهلت ارسال مقالات 96/02/29    96/04/16
نتايج داوري مقالات يك هفته بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه يك هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 96/04/22

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در 22 تیر ماه 1396 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه ای كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان