معرفی کنفرانس

با توجه به نقش فعاليتها و توليدات علمي و پژوهشي در پيشبرد همه جانبه روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي،  به ياري خداوند متعال موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در راستاي تحقق اهداف بلند مدت پژوهشي خود و توسعه هرچه بيشتر ارتباطات علمي بين پژوهشگران كشور، در نظر دارد سومين كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي را در خرداد ماه 1396  و در استان مازندران و شهر بابل برگزار نمايد. به همين منظور دبيرخانه كنفرانس از كليه اساتيد، محققين و دانشجويان گرامي جهت شركت در اين گردهمايي علمي دعوت به عمل مي آورد.

حامیان علمي و رسانه ای كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان